鶹ýAV

En

Safonau Cymraeg

Beth yw Safonau Cymraeg?

Mae Safonau Cymraeg yn set o ofynion cyfreithiol-rwymol sydd â’r nod o wella’r gwasanaethau dwyieithog y gall pobl Cymru ddisgwyl eu derbyn gan y sector cyhoeddus.

Mae’r safonau’n nodi’n glir beth yw ein cyfrifoldebau o ran darparu gwasanaethau dwyieithog, gan sicrhau na chaiff y Gymraeg ei thin yn llai ffafriol na’r iaith Saesneg.