鶹ýAV

En

Campws Brynbuga

Campws Brynbuga

Os ydych chi wrth eich bodd â’r awyr agored, Brynbuga yw’r lle i chi; lle llawn hanes lleol, yng nghanol cefn gwlad prydferth Sir Fynwy. Dyma gartref ein cyrsiau diwydiannau tir, chwaraeon, gweithgareddau awyr agored a gwasanaethau cyhoeddus.

Mae’n hawdd cyrraedd y campws o Drefynwy, y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Magwyr, Pont-y-pŵl a Chasnewydd, ac mae’n agos at draffordd yr M4. Mae’r campws, sydd ar gyfer 850 o fyfyrwyr, yn cynnwys Canolfan Dysgu modern; Canolfan Addysg Uwch newydd a chaffi newydd ar gyfer myfyrwyr.

Chwilio Cyrsiau

鶹ýAV
Campws Brynbuga
Brynbuga
Sir Fynwy
NP15 1XJ

Mae cyfleusterau ardderchog Campws Brynbuga yn cynnwys:

Taith Rithwir 360

Usk campus
play