鶹ýAV

En

Canolfan Farchogaeth

Mae Canolfan Farchogaeth 鶹ýAV ar ein campws ym Mrynbuga, yn cynnal digwyddiadau marchogaeth yn rheolaidd, ac mae hefyd ar gael i’w llogi. Mae digwyddiadau rheolaidd yn cynnwys dressage a neidio ceffylau digysylltiad ar gyfer pob oedran a gallu. Mae’r digwyddiadau’n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn ac ar agor i’r cyhoedd.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ffoniwch swyddfa’r iard ar 01495 333682 neu e-bostiwch equine.events@coleggwent.ac.uk.

Cyfleusterau'r Canolfan Farchogaeth

Rider and horse jumping fenceMae ein harenâu dan do (54m X 30m) ac awyr agored (40m X 60m) pwrpasol ar gael i’w llogi gan grwpiau neu unigolion, yn cynnig arwynebau pob tywydd o’r radd flaenaf.

Mae gennym offer neidio Jump4Joy cwrs llawn ac ychydig o ffensys XC arena ar gael i’w llogi.

Yn ogystal â hynny, gallwch logi offer cystadlu drwy drefnu ymlaen llaw, yn amodol ar argaeledd.

Ffioedd Llogi o 1 Medi 2022

Llogi fesul Awr Yr Awr (£)
Arena Dan Do £30
Arena Awyr Agored £25
Offer Neidio/ Ffensys XC Arena £5
Llogi ar gyfer Digwyddiad Hanner Diwrnod (£)
(Hyd at bedair awr)
Diwrnod Llawn (£)
(Rhwng 08:00 – 18:00)
Arena Dan Do £100 £200
Arena Awyr Agored £80 £160
Offer Neidio/ Ffensys XC Arena £25 £50
Arena Dan Do ac Arena Awyr Agored £180 £300
Cyfleusterau Ychwanegol
Y Dosbarth PRIS AR GAIS PRIS AR GAIS

Mae Digwyddiad yn cael ei ystyried yn fenter fasnachol pan fo cyfranogwyr yn talu ffi mynediad er mwyn cymryd rhan.

Nodwch, bydd ffi glanhau o £25 yn cael ei chodi ar gyfer pob ardal os na fydd y cyfleusterau yn cael eu gadael mewn cyflwr rhesymol o lân a thaclus wedi ichi eu defnyddio.

Amserau llogi

Noder, mae’r sesiynau llogi canlynol yn amodol ar argaeledd.

Dydd Llun – Dydd Iau

Mae’r arenâu ar gael i’w llogi rhwng 4:30pm – 8pm, a rhaid gadael y safle’n llwyr erbyn 8:30pm.

Dydd Gwener

Mae’r arenâu ar gael i’w llogi rhwng 4:30pm – 5:30pm, a rhaid gadael y safle’n llwyr erbyn 6pm.

Dydd Sadwrn a Dydd Sul

Mae’r arenâu ar gael i’w llogi rhwng 8am – 6pm ar gyfer sesiynau diwrnod llawn.

Y sesiwn hwyraf i’w llogi fesul awr neu hanner diwrnod yw rhwng 4pm – 5pm.

Polisi Brechu Ceffylau

Rhaid i bob ceffyl sy’n ymweld fod wedi’u brechu’n llwyr yn erbyn Ffliw Ceffylau a rhaid bod pasbortau ceffylau ar gael i’w harchwilio.

Telerau ac Amodau

Mae’r telerau defnyddio a’r amodau archebu i’w gweld drwy glicio yma.

Digwyddiadau Marchogaeth Campws Brynbuga

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.