鶹ýAV

En

Parth Dysgu Torfaen

Parth Dysgu Torfaen

Ein campws pwrpasol gwerth £24 miliwn yng nghanol ɳâ yw’r cartref i bob addysg ôl-16 ym mwrdeistref Torfaen.

Mae’r Parth Dysgu newydd, sydd drws nesaf i Morrisons, yn cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf ac yn hawdd ei gyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Beth allaf i ei astudio ym Mharth Dysgu Torfaen?

Mae digonedd o ddewis! Gyda phynciau Safon Uwch ar gael, gan gynnwys Llenyddiaeth Saesneg, Sbaeneg a Bagloriaeth Cymru, cymhwyster galwedigaethol a gradd sylfaen; yn bendant, mae rhywbeth yma at ddant pawb.

Chwilio Cyrsiau

鶹ýAV
Parth Dysgu Torfaen
Heol Dewi Sant
ɳâ
Torfaen
NP44 1DF

Mae cyfleusterau Parth Dysgu Torfaen yn cynnwys:

Taith Rithwir 360

Aerial shot of Torfaen Learning Zone building
play